Wdrażanie urządzeń do profesjonalnego druku 3D – HP Jet Fusion Series!

Sektor przemysłowych drukarek z roku na rok wzrasta, głównie napędzany przez przemysł lotniczy i motoryzacyjny. Zainteresowanie najnowszą technologią addytywną Multi Jet Fusion nie słabnie odkąd HP po raz pierwszy w 2014 roku zaprezentowało swoje pierwsze urządzenia z serii 3D. Wynika to głównie z faktu, iż HP swoją autorską technologią, zwiększyło niemal dziesięciokrotnie prędkość druku 3D w stosunku do innych, konkurencyjnych technik przyrostowych.

W lutym bieżącego roku udostępniona została najnowsza seria urządzeń 3d od HP, drukujących addytywnie w pełnej gamie kolorów. Jak przyszły użytkownik będzie musiał dostosować swoją infrastrukturę, żeby w stu procentach wykorzystać możliwości, które oferuje urządzenie?

Weryfikacja techniczna

Rozwiązania addytywne HP w technologii Multi Jet Fusion jako te przeznaczone i przystosowane do pracy w innym środowisku niż domowe drukarki 3D, wymagają profesjonalnej instalacji. Przed wdrożeniem produkcji przyrostowej w organizacji konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji warunków technicznych w miejscu przyszłego użytkowania urządzenia, która obejmuje sprawdzenie instalacji elektrycznej, wentylacji, a także przeszkolenie personelu, odpowiedzialnego za jego obsługę.

Wymagane jest pozytywne zakończenie cyklu szkoleń operatorskich, pozwalających na profesjonalną eksploatację. Spełnienie wymogów i przystosowanie środowiska pracy zgodnie z wytycznymi producenta, pozwala na rozpoczęcie instalacji, trwającej kilka dni.

Instalacja zaczyna się od standardowego usunięcia wszystkich zabezpieczeń, które producent umieścił w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu. Nie wolno zapomnieć o wewnętrznych blokadach wszystkich ruchomych elementów, które także powinny być w polu zainteresowania instalatora. Usunięcie wszystkich modułów zabezpieczające pozwala przejść do kolejnego etapu, jakim jest podłączenie zasilania, rekomendowanego przez producenta na poziomie 36A  dla instalacji elektrycznej.

Jeżeli wszystko zostało właściwie podłączone, urządzenie automatycznie rozpocznie inicjalizację. Następnym etapem jest konfiguracja sieciowa urządzenia oraz przygotowanie do wydruków testowych, które poprawnie wydobyte z urządzenia oraz starannie oczyszczone świadczą o poprawności działania drukarki Jet Fusion.

Konfiguracja urządzenia Jet Fusion 580 3D Color

CZYTAJ WIĘCEJ:

Komentarze