Jak wdrożyć druk 3D w produkcji?

Wdrożenie druku 3D w produkcji?

Głównym wyzwaniem, przed którym stają dziś firmy z segmentu MŚP, to znaczące zwiększenie stopnia innowacyjności, jako niezbędnego warunku ich konkurencyjności, a w konsekwencji – utrzymania dobrej kondycji gospodarczej i pozycji rynkowej. W bardziej szczegółowym ujęciu oznacza to konieczność zwiększenia aktywności MŚP w pozyskiwaniu i komercjalizacji innowacji, jaką jest wdrożenie nowoczesnych technologii, do których należy druk 3D.

Nowe modele produkcji

Chcąc nadążyć za tempem zmian w otaczającej rzeczywistości produkcyjnej, firmy muszą wiedzieć jak nowoczesne technologie wesprą ich biznes. Nadejście gruntownych zmian w modelu produkcji masowej powinno zostać poprzedzone dogłębną analizą możliwości i korzyści jakie przyniesie wdrożenie innowacji.

Obawy przed automatyzacją

Często barierą wśród polskich przedsiębiorców w przejściu na produkcję addytywną jest niewystarczający poziom wiedzy potrzebnej do dokonania właściwego wyboru odpowiedniej technologii, którą można wykorzystać jako pomost pomiędzy inżynierią a masową produkcją z wykorzystaniem parku maszynowego. Szacuje się, że zaledwie 2 % firm korzysta z innowacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Są to głównie oddziały zagranicznych korporacji, które musiały dokonać wdrożenia, gdyż zostało to odgórnie narzucone przez Centralę.

Dodatkowym czynnikiem są obawy, że zautomatyzowanie części procesów w firmie doprowadzi do masowych zwolnień pracowników, którzy do tej pory zajmowali się wykonywaniem tych prac. Jak pokazują wszelkie badania prowadzone zarówno za granicą jak i w naszym kraju wdrożenie technologii addytywnych nie przyczynia się do zmniejszenia zatrudnienia, a pracownicy, którzy zostali odciążeni przy pomocy urządzeń, zostają skierowani do wykonywania bardziej angażujących zadań, dzięki którym mogą się rozwijać.

Bariery dostępu

Kolejnym powodem, dla którego zastosowanie druku 3D oraz innych innowacyjnych technologii w ramach nowych modeli wytwarzania jest przekonanie, iż technologia ta jest zarezerwowana jedynie dla gigantów, firm – molochów, międzynarodowych korporacji, które wiedzą jak ją umiejętnie wdrożyć. Jest to mylne przekonanie. Druk 3D można wprowadzić także w średnim, a nawet w małym przedsiębiorstwie, należy tego jednak dokonać sprawnie. Warto mieć przygotowany plan działania oraz odpowiednio przeszkoloną kadrę, a najlepiej skorzystać ze wsparcia dedykowanych podmiotów, jakimi są sami producenci i dystrybutorzy innowacyjnych technologii.

Od czego zacząć

Ich wstępna selekcja koncepcji, które pasują do strategii firmy oraz sposobów finansowania nowej inwestycji  wraz z opracowaniem scenariusze wdrożenia, pozwoli zdecydowanie przyspieszyć wdrażanie druku 3D i uwolnić jego pełen potencjał.

Kompleksowa analiza

Kolejne etapy oceny zasadności prowadzenia projektu muszą odbywać się z uwzględnieniem kryteriów technicznych i rynkowych. Wstępne oceny przebiegają w krótkim czasie, przy ograniczonym nakładzie środków i mają charakter orientacyjny. Bazują m.in. na wywiadach z ekspertami technicznymi oraz osobami, które zajmują się zbliżonymi przedsięwzięciami. Analiza obszarów produkcji, łańcucha dostaw, procesów magazynowania, jak również strat związanych z przestojami oraz kosztów spowodowanych zmianą linii produkcyjnej, pozwalają  na dobór właściwej technologii addytywnej, optymalizującej te procesy w organizacji.

Wdrożenie

Po zebraniu informacji przychodzi czas wdrożenia nowej technologii. Druk 3D jako jedno z podstawowych ramion wykonawczych Przemysłu 4.0., który staje się faktem na naszych oczach, nie jest jedynie technologią do prototypowania jak się powszechnie uważa, ale również wytwarzania narzędzi produkcyjnych. Szybkie i praktycznie bezobsługowe budowanie elementów pozwala na zmniejszenie przestojów w produkcji w razie awarii jednego lub kilku komponentów linii produkcyjnych, wytwarzanie większej liczby części zamiennych stałych lub tymczasowych, dodatkowo nie przyczyniając się do zanieczyszczania środowiska i nadmiernej emisji CO2.

Polska premiera HP Jet Fusion 580!

Technologie addytywne dla przemysłu

Technologie addytywne, głównie proszkowe, w tym wiodąca na rynku – Multi Jet Fusion, pozwalają na realizację zamówień produkcyjnych w ciągu jednego dnia roboczego – i to przy założeniu, że wykonano by projekty składające się z kilkuset, a nawet kilku tysięcy detali. Kluczem do osiągnięcia tego celu ma być nie tylko przyspieszenie samego procesu druku 3D, lecz także chłodzenia wydruków oraz optymalizacji post-processingu.

Finansowanie inwestycji

Chcąc skorzystać z implementacji technologii Multi Jet Fusion w swojej organizacji, przedsiębiorcy mogą wykorzystać dofinansowanie unijne i przeznaczyć otrzymany kredyt na inwestycje z zastosowaniem nowych technologii, niezależnie od tego, czy ta będzie wytworzona przez nich samych, czy też zostanie zakupiona.

W HP3D.pl, odpowiadając za dystrybucję nowoczesnych technologii, oferujemy również wsparcie w instalacji urządzeń 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem i przeszkoleniem kadr, i co najistotniejsze, pomagamy w uzyskaniu najlepszego finansowania inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Komentarze