Gospodarka w obiegu zamkniętym z uwzględnieniem produkcji addytywnej

W obliczu szybkiego wzrostu liczby ludności, rosnącej klasy średniej i coraz mniejszych zasobów naturalnych nasz obecny, głównie liniowy system ekonomiczny, zaczyna nie przystawać do rzeczywistości. Gospodarka typu „kup – zużyj-wyrzuć” oparta na nakładach tanich i dostępnych zasobów w obliczu ich ograniczonej podaży nie będzie wkrótce możliwa, a na pewno  coraz mniej konkurencyjna. Nowy sposób produkowania i ponownego wykorzystania materiałów z uwzględnieniem recyklingu i personalizacji wyrobów stanowi jeden z filarów Koncepcji Przemysłu 4.0. zakładającej bardziej intencjonalną produkcję, wyeliminowanie przestojów i cyfryzację produkcji.

Gospodarka w obiegu zamkniętym zmienia sposób, w jaki produkuje się i konsumuje towary oraz usługi, a druk 3D stanowi silne ramię wykonawcze dla IV Rewolucji Przemysłowej. Kluczową koncepcją jest cykl materiałów, w którym tworzywa sztuczne, metale i inne są poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane, zapewniając satysfakcjonującą jakość wytworzonych z nich produktów. Przedsiębiorstwa funkcjonujące bez zwiększania zużycia surowców, będą się rozwijać w ograniczonej zasobami przyszłości – i będą w stanie pomóc klientom zrobić to samo.

Globalne koncerny zaczynają przyjmować ten model, aby stworzyć nowe wartości dla ich biznesu, klientów i społeczeństwa, o czym przekonuje nas amerykański koncern HP. Jako członek Circular Economy 100 Ellen McArthur Foundation (globalnej platformy wiodących firm i innowatorów pracujących nad przyspieszeniem przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym) koncern angażuje się w szereg inicjatyw zmierzających do wdrożenia energooszczędnej gospodarki obiegowej. Uczestnicząc w pracach grupy roboczej ds. logistyki zwrotnej oraz proponując case study na temat Inteligentnych Aktywów – raportu EMF o związku między Internetem rzeczy a gospodarką o obiegu zamkniętym,  przyczynia się do dyskusji na temat polityki publicznej na ten temat.

Według raportu Industry 2030 druk 3D stanowi klucz do przemysłowej przyszłości Europy –  oferując bardziej zrównoważone praktyki przemysłowe, które generują mniej odpadów materiałowych i promują produkcję na żądanie (a nawet zlokalizowaną). Wytwarzanie przyrostowe  umożliwia bowiem krótsze łańcuchy dostaw oraz skraca czas i koszty rozwoju, projektowania i testowania nowych produktów, tym samym likwidując marnotrawstwo i nadwyżki w produkcji. Długofalową i trwałą ambicją HP jest wzięcie odpowiedzialności za swoje produkty w całym cyklu ich życia. W ramach polityki zrównoważonego rozwoju koncern dąży do dostarczenia technologii, która poprawia życie i pozwala konsumentom osiągnąć więcej przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Ich najnowsza technologia druku 3D – Multi Jet Fusion umożliwia transformację między sektorami, zmieniając sposób, w jaki całe branże projektują, wytwarzają i dystrybuują produkty. Urządzenia 3D od HP oferują ponadto oprócz ulepszonego rozwiązania obiegu pracy i pierwszego na świecie zintegrowanego systemu zautomatyzowanego dostarczania materiałów, większą liczbę bezobsługowych operacji. To gwarantuje znaczne usprawnienie działań i zwiększenie wydajności procesów produkcji.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Komentarze