Bezpieczeństwo stosowania materiałów do druku 3D – HP Multi Jet Fusion

Historia poliamidów i teoria biozgodności

Łatwość przetwarzania oraz niskie koszty produkcji plastiku (wszelkiego rodzaju poliamidów, nylonów, elastomerów) sprawiła, że znalazł on zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach przemysłu. Różnorodność tworzyw sztucznych umożliwia zastąpienie nimi niemal każdego materiału pochodzącego z innych źródeł. Korzystne właściwości termoplastów, a także ich odporność na korozję są podstawowym powodem, dla którego stosowane są tak często do realizacji różnych projektów biznesowych. Co ciekawe znajdują one swoje zastosowanie również w branży medycznej – protetyka stomatologiczna, ortopedia, rehabilitacja.

Materiały, których przeznaczeniem jest stały kontakt z ludzką skórą muszą spełniać szereg wymagań, po spełnieniu których można określać je mianem biozgodnych czy też biokompatybilnych. Bardzo ważne jest aby materiał wykorzystany w produkcji danego elementu nie przynosił negatywnych skutków przy kontakcie z ludzkim ciałem (nie może być toksyczny, nie może wpływać na układ odpornościowy ani wywoływać hemolizy). Przed wprowadzeniem tego typu wyrobów na rynek należy zbadać je zgodnie z normatywnymi wytycznymi. Wiąże się to z olbrzymią odpowiedzialnością za ewentualne wyrządzenie szkód osobom korzystającym z danego produktu czy też narzędzia.

Biokompatybilne ortezy wykonane w technologii HP Multi Jet Fusion

Certyfikacja materiałów wykorzystywanych w technologii HP Multi Jet Fusion

Firma HP, jako podmiot mocno związany z zastosowaniem druku 3D w wielu branżach otwarła obiekt “Open Corvallis” w stanie Oregon, który jest nowoczesnym laboratorium służącym do opracowywania, testowania i certyfikacji materiałów do produkcji addytywnej. Program ten stanowi świetną okazję dla niezależnych dostawców na opracowanie odpowiednich materiałów pod kątem zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu.

Materiały PA 12 stosowane w urządzeniach HP z serii Jet Fusion posiadają szereg certyfikatów, które pozwalają na produkcję wyrobów bezpiecznych dla ich użytkowników oraz w pełni zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. Najważniejszymi z nich są certyfikaty:

  • RoHS – certyfikat potwierdzający ograniczenie materiałów szkodliwych stosowanych przy opracowywaniu materiału użytego w późniejszym czasie do produkcji addytywnej. Dyrektywa RoHS odgrywa ważną rolę w eliminacji substancji szkodliwych nie tylko w Europie, ale również na pozostałych kontynentach, na których wprowadzono podobne przepisy,
  • Reach – certyfikat ten świadczy o tym, że firma HP spełnia szereg wymogów Parlamentu Europejskiego regulującego kwestie stosowania chemikaliów (poprzez ich rejestrację, ocenę czy też wprowadzenie ograniczeń obrotu). Wymaga to od firm produkcyjnych stałej kontroli dostawców surowców oraz gromadzenia dużej ilości informacji dotyczących poszczególnych substancji,
  • PAHs – certyfikat stwierdzający brak wykrycia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (często szkodliwych dla ludzkiego organizmu).

Okulary produkowane w technologii MJF - bezpieczne dla ludzkiego ciała

Można zatem stwierdzić, że technologia HP Multi Jet Fusion jest rozsądnym wyborem dla polskich przedsiębiorców, którzy zastanawiają się jaką technologię druku 3D wybrać, aby móc produkować wyroby zdrowe dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Certyfikaty, które uzyskała firma HP oraz materiały stosowane w technologii MJF świadczą o tym, że mogą oni produkować i dystrybuować niemal na całym świecie zgodnie z naturą oraz w trosce o zdrowie swoich klientom oferując jednocześnie produkty znakomicie dostosowane do potrzeb i charakteryzujące się najwyższą jakością wykonania.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Komentarze