HP Digital Manufacturing Trends 2021

Decydenci z całego świata odpowiadający za produkcję, dostrzegają potencjał  przemysłowego druku 3D w osiągnięciu wzrostu gospodarczego.

W ciągu ostatnich kilku lat globalny paradygmat produkcji zmienił się z powodu rosnącej popularności druku 3D i jego zdolności do spełniania wymagań konsumentów, które skłaniały się w kierunku zwiększonej personalizacji i dostosowywania. Firmy wykorzystują także szybkość, elastyczność i potencjał projektowy oraz możliwość zdalnej obsługi w rozproszonej produkcji i montażu, jaką oferuje AM.

HP Digital Manufacturing Trends Report

Raport HP bada, w jaki sposób dyrektorzy produkcyjni z całego świata postrzegają druk 3D dzisiaj i jak zamierzają korzystać z tej technologii w swoich procesach wytwarzania. W ankiecie wzięło udział ponad 2000 decydentów zajmujących się drukiem 3D i produkcją cyfrową z Europy, Azji, USA, Kanady i Meksyku.

W przeważającej większości respondenci stwierdzili, że technologia jest integralną częścią nowego łańcucha wartości produkcji. Oczekują zaawansowanego druku 3D, aby poprawić sprawność swoich operacji, zmodernizować łańcuchy dostaw, wyzwolić innowacje i umożliwić masową personalizację, która, jak przewidują, stworzy nowe możliwości rozwoju dla ich firmy i całej branży.

Jednocześnie producenci stają przed wyzwaniami ze strony globalnej gospodarki, a także zakłóceń w łańcuchu dostaw i zmian w zachowaniu konsumentów. Według raportu Trends, 89% respondentów planuje ewolucję ich modeli biznesowych w odpowiedzi na globalne środowisko ekonomiczne, a ponad dziewięć na dziesięciu bada nowe modele łańcucha dostaw (59% docenia modele hybrydowe, a 52% analizuje produkcję lokalną).

Niemal wszyscy respondenci (99%) uważają, że cyfrowe technologie produkcyjne mogą prowadzić do wzrostu gospodarczego. Producenci wspierają to przekonanie swoimi budżetami: prawie trzy czwarte (71%) respondentów planuje zainwestować w cyfrowe technologie produkcyjne do połowy 2021 roku, a 85% wskazało, że ich firma planuje zwiększyć inwestycje na druk 3D.

Technologia przyszłości

Polski rynek 3D najbardziej hamuje brak wiedzy na temat technologii i niska świadomość zastosowań Additive Manufucturing. Nadal pokutuje u nas przekonanie, że drukarka 3D to gadżet pozwalający na wytwarzanie przedmiotów hobbystycznych, technologia przyszłości albo – co najwyżej – rozwiązanie umożliwiające prototypowanie.

W dużym uproszczeniu polska świadomość społeczna odpowiada rzeczywistości sprzed co najmniej 10 lat, a w tym temacie to już epoka i tylko rzetelna wiedza oraz fakt, że druk 3D to nowoczesna technologia, dążąca wprost do dokonania zmian w przemyśle w celu stworzenia tzw. inteligentnych fabryk, gotowych na szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku i efektywnego wykorzystania zasobów, mogą wpłynąć na zwiększenie udziału tej technologii w polskim rynku przemysłowym.

Zarówno koncern HP, jak i Centrum Druku poprzez projekt HP3D.pl, chcą, opierając się na przełomowej technologii druku 3D tego pierwszego, koncentrować się na pomaganiu klientom w transformacji i wygrywaniu w tej nowej erze.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Komentarze